Privacybeleid

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Parels van Tarasiki

De Stichting Parels van Tarasiki houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij behandelen persoonsgegevens van onze donateurs, sponsors, vrijwilligers en bezoekers van de website met de grootste zorgvuldigheid.

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Stichting Parels van Tarasiki
Koleind 42
5502PP Veldhoven

Persoonsgegevens

De Stichting Parels van Tarasiki is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van persoonsgegevens. Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld of verkregen en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten en ontwikkelingen. U kunt zich op elk gewenst afmelden voor onze e-mails via de afmeld link in de toegestuurde e-mail.

Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan derden. Organisaties die ons helpen, bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe donateurs, verwerken uw gegevens uitsluitend in opdracht van de Stichting Parels van Tarasiki.

Links van websites naar derden

Op onze website zijn links geplaatst van websites naar derden. De Stichting Parels van Tarasiki is niet verantwoordelijk voor de manier waarop websites van derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

De Stichting Parels van Tarasiki maakt bij het beheren van haar website geen gebruik van cookies.

Rechten persoonsgegevens

  1. Recht van verzet. U heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door de Stichting Parels van Tarasiki
  2. U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.

De Stichting Parels van Tarasiki behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen.
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen per e-mail: hhuyl@onsbrabantnet.nl