Welkom

Welkom op de website van Parels van Tarasiki

Parels van Tarasiki, of in het Witrussisch Жамчужыны Тарасікаў, is een charitatieve instelling die zich als doel heeft gesteld de trieste, armoedige omstandigheden waarin de bewoners van het psycho-neurologische Dom Internat in de Wit-Russische plaats Tarasiki moeten leven, te verzachten door bij te dragen in de elementaire levensbehoeften van deze onfortuinlijke parels van mensen.

Wie zijn zij, die parels van Tarasiki? Hoe leven zij? En wat drijft de stichting Parels van Tarasiki? Wat is haar visie en hoe wil zij daar praktisch invulling aan geven?

U kunt kiezen tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie van onze website door te klikken op de vlag van uw keuze.

Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
Spreek, oordeel rechtvaardig,
geeft de armen en behoeftigen hun recht.

Welcome to the website of Pearls of Tarasiki
Pearls of Tarasiki, or Жамчужыны Тарасікаў in Belarusian, is a charity foundation aiming at relieving the sorrowful, poor living conditions of the inhabitants of the psycho-neurological Dom Internat in Tarasiki, Belarus, by contributing to the bare necessities of these unfortunate pearls.

Who are these pearls of Tarasiki? How do they live? And what is it that moves the Pearls of Tarasiki foundation? What is its vision and how does it put it into practice?

You can choose to enter either the English or Dutch site by clicking on the flag of your choice.

Speak up for those who cannot speak for themselves,
for the rights of all who are destitute.
Speak up and judge fairly;
defend the rights of the poor and needy.